Přihláška

Stravovací řád
Pravidla pro používání platební karty
Pravidla pro dietní stravování
Stravovací řád
Pravidla pro používání platební karty
Pravidla pro dietní stravování

Přihlášku po vyplnění vytiskněte a přineste do konkrétní jídelny na školy Havlíčkova 32, Ladova 5 nebo U Stadionu 4.
Všechny ostatní přineste k nám do CŠJ Svojsíkova 7.

Součástí tisku přihlášky bude i sestava povolení k inkasu.
Povolení k inkasu přineste potvrzené Vaším peněžním ústavem.
Přijímáme také vytištěnou sestavu z elektronického bankovnictví:
1x svolení k inkasu
1x příkaz k úhradě zálohy