Přihláška

Stravovací řád
Pravidla pro používání platební karty
Pravidla pro dietní stravování
Stravovací řád
Pravidla pro používání platební karty
Pravidla pro dietní stravování

VYBERTE KATEGORII STRÁVNÍKA

Pro určení kategorie zadejte rok a měsíc narození:

Přihlášku po vyplnění vytiskněte a přineste do konkrétní jídelny na školy Havlíčkova 32, Ladova 5 nebo U Stadionu 4.
Všechny ostatní přineste k nám do CŠJ Svojsíkova 7.

Součástí tisku přihlášky bude i sestava povolení k inkasu.
Povolení k inkasu přineste potvrzené Vaším peněžním ústavem.
Přijímáme také vytištěnou sestavu z elektronického bankovnictví:
1x svolení k inkasu
1x příkaz k úhradě zálohy