Dietní
stravování

Základní pravidla pro dietní stravování

Nabídka diet:

  1. S omezením lepku
  2. Šetřící
  • Dietní stravování se poskytuje na základě písemného doporučení lékaře
  • Dieta se objednává a odhlašuje den předem do 14-ti hodin paní Marešové osobně nebo telefonicky na čísle 416 735 061 nebo 739 097 969
  • Dieta se připravuje a konzumuje přímo v CŠJ, Svojsíkova 7 od 11:30 do 13:45 hodin.
  • Strávník konzumující dietu má přednostní právo výdeje diety na požádání u okénka.
  • Strávník, konzumující dietu, musí mít zřízenou kreditní “dietní” kartu. Pokud již kreditní kartu pro stravování v CŠJ má, nechá si v účtárně CŠJ pouze provést změnu stravování na dietu. To samé je nutno provést v opačném případě, kdy chce strávník ukončit dietní stravování a přejít na normální stravu.
  • Ceník diet – viz menu Ceník.

Tento stravovací řád je závazný pro každého strávníka Centrální školní jídelny a nabyl účinnosti od 1.1.2020

Martin Mudra

ředitel Centrální školní jídelny