motto
Skip Navigation Links
Úvod
Jídelní lístek
Ceník
Přihláška
Váš účet
Kontakty
Dotaz

 Dříve než vyplníte přihlášku, seznamte se se s následujícími texty:

Stravovací řád

Závazná pravidla pro používání platební karty

Závazná pravidla pro dietní stravování

Přihlášku po vyplnění vytiskněte a přineste do konkrétní jídelny na školy
Havlíčkova 32,
Ladova5 nebo
U Stadionu 4. Všechny ostatní přineste k nám do CŠJ Svojsíkova7.

Součástí tisku přihlášky bude i sestava povolení k inkasu.
Povolení k inkasu přineste potvrzené Vaším peněžním ústavem.
Přijímáme také vytištěnou sestavu z elektronického bankovnictví:
1x svolení k inkasu a
1x příkaz k úhradě zálohy
Formulář pro vyplnění a tisk přihlášky